Enneagram

Afbeelding van Enneagram model

Enneagram: de 9 types en hun verbindingen

Het Enneagram is een eeuwenoud model waarin 9 persoonlijkheidstypen zijn te herkennen. Ieder mens heeft één van deze types als meest dominante in zich. Elk type bedient zich van een specifieke strategie die tot succes leidt, maar ook beperkingen heeft.
Met behulp van het enneagram kunnen we snel tot de kern doordringen. We kunnen zien wat het verdedigingsmechanisme is dat je keer op keer gebruikt, wat je onbewuste drijfveren zijn, waar je altijd naar streeft of wat je juist vermijdt. Werken met het enneagram is verhelderend, maar kan ook confronterend zijn.


Niet alleen je sterke, maar ook je kwetsbare kanten komen aan het licht. Als je echt iets wilt veranderen, heb je de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en je niet langer te laten leiden door je beperkingen.
Het Enneagram is een doeltreffend, ondersteunend hulpmiddel in de individuele coachingssessies.
Iedereen heeft een type, en iedereen is anders. Het enneagram kan je helpen om te accepteren wie je bent en kan je helpen om je gedrag te veranderen, als je dat wilt. Het enneagram geeft antwoord op de vraag: waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag? Met dat inzicht ben je beter in staat om te bereiken wat je wilt, je kunt herhalende patronen in je relaties met anderen doorbreken, en zo je relaties in werk en privé verbeteren.