EMDR

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen.
Vaak verwerken we deze ervaringen op eigen kracht.
Maar soms blijft de emotionele reactie ook na maanden nog aanwezig en ontwikkelen zich psychische klachten.
Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis.
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met een traumatische ervaring.
Voorwaarde is dat deze klachten langer dan drie maanden geleden zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van EMDR.
Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.
Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na drie tot vier sessies vrij van de emotionele lading die de gebeurtenis opriep. Vergeten zal niet gebeuren, maar de herinnering aan het gebeuren mag geen heftige emoties blijven oproepen.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?
Bij het eerste consult wordt aandacht besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten.
Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.


ogen

Hoe gaat EMDR in z’n werk?
Bij de start zal ik de cliënt vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.
Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen.
Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus.
Meestal vraag ik om de aandacht op mijn vingers te richten en daarna de vingers op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Hierbij gaat het om series (‘sets’ genoemd) van ongeveer 25 oogbewegingen.
Na elke set wordt er even rust genomen, en kijken we wat er naar boven komt. De EMDR procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat.
De cliënt gaat zich na elke set oogbewegingen concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

 

Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.
Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.
In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.
Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen.
Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Uiteindelijk is het doel dat men zonder sterke emotionele reactie kan terugdenken
aan de gebeurtenis. Dit resultaat wordt vaak in een paar individuele sessies bereikt.

Bel of mail als je een keer wilt ervaren wat EMDR voor je kan betekenen.