Over Coby

Coby Pronk heeft de volgende kwalificaties, die zij gebruikt  in haar werk:Foto van Coby Pronk

  • NEI-therapeut
  • kinder NEI-therapeut
  • NLP Practitioner
  • Enneagram Integratie Kunde Coach (EIK)
  • opgeleid in de Creatiespiraal door Marinus Knoope

Haar werkzame leven begon zij als leerkracht in het basisonderwijs, waar zij gedurende 8 jaar werkte met verschillende leeftijdsgroepen, daarna werkte zij 14 jaar in diverse functies op het hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank. Door haar interesse in gezondheid en vitaliteit raakte ze geïnteresseerd in natuurgeneeskunde en de motieven van mensen om te doen wat ze doen (of juist niet doen).


Na een aantal jaren opleiding, is zij in 2003 gestart met haar eigen bedrijf, waarin ze mensen begeleidt die zelf hun verantwoordelijkheid nemen om het beste uit zichzelf te halen.
Het is haar missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren, om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren en vanuit eigen unieke kwaliteiten en talenten, doelen en dromen te ontdekken en realiseren.