Home

Coby Pronk is paramedisch natuurgeneeskundig therapeut in Hilversum.
Alle consulten zijn gebaseerd op onderstaande vijf natuurgerichte principes.

  1. Energie
  2. Prikkel overdracht
  3. Reiniging & Drainage
  4. Voeding
  5. Bewustwording

In de meeste gevallen worden deze consulten vergoed via uw aanvullende zorgverzekering.De Vijf natuurgerichte principes

Energie
De mens is als levend wezen afhankelijk van een juiste energie-huishouding. Verstoorde energiesystemen halen mensen uit balans. In eerste instantie is het belangrijk te achterhalen waar het energie-huishouding van cliënt uit balans is. Vaak is er een verstoorde verhouding in zaken die energie kosten en energie opleveren.
Alle aspecten worden meegenomen, denk aan werkdruk, verslavingen als roken drinken, sporten bewegen, werk- en privé-situatie. Magneetveldresonantie ondersteunt op celniveau de energiebalans, licht en klank ondersteunen het zelfhelend vemogen van het lichaam.

Prikkel overdracht:
Goede geleiding via de zenuwbanen is belangrijk voor het aansturen van de cellen.
Zonder goede geleiding stagneren vele functies. Het onbewuste bevat een schat aan informatie om hier goed mee om te gaan. Via de methodiek spiertesten zijn onbewuste verstoringen op te sporen, via NEI (Neuro Emotionele Integratie), Body en Brain-gymoefeningen, acupressuur en werken met de acpasonic wordt gezonde geleiding gestimuleerd.

Reinigen en Drainage:
Toxische belastingen schaden de gezondheid, het is belangrijk om na te gaan waar toxische belasting is (roken, drinken, geopathie, medicijngebruik etc. maar ook emotionele overbelasting, stress etc.)
Vervolgens bepalen we hoe dit in gezonde balans gebracht kan worden, bijvoorbeeld door ontgifting middels bewegen en sporten en het gebruik van de juiste ondersteunende (drainage-) middelen.

Voeding:
Ook hier is het belangrijk om bewust bezig te zijn met wat we ons lichaam geven aan voeding.
Ons lichaam is ons huis waar we de juiste brandstof aan moeten geven, zodat alle functies optimaal kunnen werken.
Dus is het belangrijk om uit te zoeken welke voedingsmiddelen geschikt zijn, en welke juist vermeden moeten worden, omdat dit per persoon verschilt. Van belang is ook te ontdekken welke tekorten er zijn op het gebied van vitamines en mineralen, waar allergieën en intoleranties voor zijn.

Bewustwording:
Ons lichaam geeft signalen. Leren luisteren daarna is de eerste stap op weg naar gezondheid.
Uiteindelijke doel is om baas te worden over je emoties, zodat je bewust kunt kiezen hoe je met gezondheid en welzijn wilt omgaan. Als je je bewust bent, heb je de mogelijkheid om keuzes te maken.
Het Enneagram in combinatie met NLP geeft inzicht in de mogelijkheden tot verandering. De creatiespiraal (het proces van wens naar werkelijkheid) laat vervolgens zien waar het veranderingsproces stagneert.